UKRAINA

hjälp oss hjälpa!

Medicinväskor

I ett samarbete med ICMDA (och KLM

(Kristna Läkare & medicinstudenter) så kunde vi packa och skicka 120st medicinväskor under sommaren 2023, med innehåll av högsta kvalitet till sjukvårdare i fronten.


apotea

– Dag ett sa vi att vi måste göra något. Vi har läkemedel, men frågan var hur vi kunde skicka det, säger Sofia Modig, medgrundare och välgörenhets-ansvarig hos Apotea.

– Det var ganska svårt att hitta en väg. Det är bra att vi har regler, men det kan vara rätt fyrkantigt, konstaterar Sofia.

 Snart etablerades kontakten med KLM och Heart of evangelism, och samarbetet tog fart. Sedan starten har 14 lastbilar med läkemedel och sjukvårdsmaterial gått iväg, och man vet att det är rätt saker.

– Vi får behovslistor från läkare på plats och jobbar utifrån det. Vi har nära kontakt med Rudi Myhovych och får bilder där vi ser att materialet kommer fram, berättar Sofia.

Företaget skickar hjälpen till inköpspris och jobbet görs gratis. Personal från huvudkontoret har hjälpt till att packa sjukvårdsmaterial vid lagret i Morgongåva.

– Känslan när man står där pendlar från hur hemskt det är till att vi faktiskt kan rädda liv på riktigt.

Kontinuerligt samlas pengar in dels genom digitala gåvor via hemsidan, dels genom att kunden kan runda av uppåt.

– Hittills har vi samlat in 16 miljoner kronor. Med 30 000 till 50 000 kunder varje dag som rundar av ger det mycket. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Sofia Modig.

Det mest aktuella just nu är akutryggsäckarna med material som kan rädda liv vid frontlinjen. 150 stycken skickas i november 2023, och fler ska det bli då behovet är oändligt.


the bread of life

Genom projektet “The Bread of Life”

kan vi dela ut bröd till de mest utsatta områdena.

6 städer – 6 bagerier. Varje bageri har försetts med utrustning att producera ca 500 bröd per dag. Idag finns det aktiva bagerier i Odessa, Khmelnytsky, Ivano-frankivsk, Poltava, Konstantinovka och Bila tserkva.

varje resa innebär möten med

sårade, rädda och förtvivlade människor

Dr. Rudolph Myhovych – Berättar om medicinväskor vid fronten


14 lASTBILAR MED LÄKEMEDEL

Kanske såg du inslaget på Aktuellt i början av oktober där läkarstudenten Seema […]

tackar för all hjälp hon fått från Sverige så hon kan hålla igång sin lilla mobila vårdcentral bland bybor i Ukraina. Hon är en av dem som fått medicinskt material från KLM och Apotea. KLM står för Kristna läkare och medicinare och är den svenska delen av en världsvid organisation. Infektionsläkaren Lars Ljungström har sedan mer än tio år haft kontakt med den ukrainska motsvarigheten till KLM och därför var han på tå direkt när kriget började i februari 2022.

– Samma dag fick vi ett mail från läkaren Rudy Myhovych i Ukraina med vädjan om hjälp. En medlem som varit katastrofmedicinare många år hade ett överskottslager så vi kunde omgående fylla en lastbil, berättar Lars Ljungström.

Frågan var hur det skulle distribueras.
Inom några dagar fick KLM på märkliga vägar kontakt med Sebastian Stakset som redan hade gett sig iväg till Polen och bestämt sig för att ordna ett logistikcenter för hjälpsändningar (se artikel på sidan 8.)

– Vi kopplade ihop Sebastian med vår kontakt i Ukraina, Rudy, och det blev början på vårt samarbete, säger Lars.

Hela kedjan rasslade snabbt igång: insamling via sociala medier, kontakt med Apotea som kunde bidra med läkemedel och samarbete med transportbolag.

– Allt är ju osannolikt, det är inget annat än ett Guds mirakel att det blivit så här och fungerar så bra, säger Lars förundrat.

Lars Ljungström har själv varit på plats och sett vart materialet har tagit vägen.

– Vännerna i organisationen i Lviv tar emot, sorterar, paketerar och skickar vidare. Men korruptionen är stor i landet så de skickar bara till platser där de har personliga kontakter till exempel vid allmänna sjukhus, vårdcentraler, kyrkor och militärsjukhus.
Kontrollen är noggrann med behovslistor, följesedlar, mottagarens kvittens och dokumentation. 

Lars säger att kriget inte märks av så mycket i Lviv som ligger nära den polska gränsen.

– Men visst ljöd flyglarmet när vi var där så man förstod ändå att man befann sig i en krigszon. 
Hela organisationen runt hjälpinsatser från olika håll har växt och nu är tre mottagarcentrum igång i Lviv med ett 30-tal medarbetare. Deras löner och andra omkostnader finansieras genom gåvor från Sverige.

KLM kommer att fortsätta med insatserna även då kriget är över och allt ska byggas upp igen.

– Vi har unika kanaler in i hela landet och når exempelvis till frontlinjen där inte många andra når fram. Våra transporter körs av personer som är beredda att åka trots att de inte vet om de kommer levande därifrån, säger Lars.

– Det känns spännande och värdefullt, de delar inte bara ut läkemedel utan berättar också varför, så evangeliet om tron på Gud kommer också fram. Människor behöver hopp och det får vi vara en del i att förmedla.

I december 2023 får infektionskliniken i Skövde klara sig utan Lars Ljungström någon vecka igen, för då ska han besöka sjukhus i Ukraina och dela med sig av sin kunskap.

– De har problem med infektioner och antibiotikaresistens och det är svårt när så många är skadade, säger han.

Frågan var hur det skulle distribueras.

– Vi kopplade ihop Sebastian med vår kontakt i Ukraina, Rudy, och det blev början på vårt samarbete, säger Lars.

Hela kedjan rasslade snabbt igång: insamling via sociala medier, kontakt med Apotea som kunde bidra med läkemedel och samarbete med transportbolag.

– Allt är ju osannolikt, det är inget annat än ett Guds mirakel att det blivit så här och fungerar så bra, säger Lars förundrat.

Lars Ljungström har själv varit på plats och sett vart materialet har tagit vägen.

– Vännerna i organisationen i Lviv tar emot, sorterar, paketerar och skickar vidare. Men korruptionen är stor i landet så de skickar bara till platser där de har personliga kontakter till exempel vid allmänna sjukhus, vårdcentraler, kyrkor och militärsjukhus.

Kontrollen är noggrann med behovslistor, följesedlar, mottagarens kvittens och dokumentation. 

Lars säger att kriget inte märks av så mycket i Lviv som ligger nära den polska gränsen.

– Men visst ljöd flyglarmet när vi var där så man förstod ändå att man befann sig i en krigszon. 

Hela organisationen runt hjälpinsatser från olika håll har växt och nu är tre mottagarcentrum igång i Lviv med ett 30-tal medarbetare. 

Deras löner och andra omkostnader finansieras genom gåvor från Sverige.

KLM kommer att fortsätta med insatserna även då kriget är över och allt ska byggas upp igen.

– Vi har unika kanaler in i hela landet och når exempelvis till frontlinjen där inte många andra når fram. Våra transporter körs av personer som är beredda att åka trots att de inte vet om de kommer levande därifrån, säger Lars.

– Det känns spännande och värdefullt, de delar inte bara ut läkemedel utan berättar också varför, så evangeliet om tron på Gud kommer också fram. Människor behöver hopp och det får vi vara en del i att förmedla.

I december får infektionskliniken i Skövde klara sig utan Lars Ljungström någon vecka igen, för då ska han besöka sjukhus i Ukraina och dela med sig av sin kunskap.

– De har problem med infektioner och antibiotikaresistens och det är svårt när så många är skadade, säger han.


Sebastian möter Vitalij Klytjko, tidigare världsmästare i boxning och kickboxning, som sedan 2014 är borgmästare i Kiev.

© Copyright 2024 - Heart of Evangelism