Heart STHLM

HEART STHLM


Vi heter Heart Sthlm för vi älskar Stockholm. Vi växte själva upp i det utanförskap som nu präglar så många av våra yttre stadsdelar. Vi tror att utanförskapet är just roten till många av problemen i förorten. Så vad är botemedlet mot utanförskap? Jo, gemenskap. Och vi ser det som vår livsuppgift att se potential där alla andra ser problem. Så vi möter människorna som fallit utanför i samhället just där dem är. Och tillsammans ser vi hur vi kan hjälpa just den individen att resa sig ut ur misären och börja kämpa för ett bra liv.

Heart Sthlm är en räddningsaktion. En båt som flyter runt i huvudstadens stormiga vatten och kastar ut livbojor till människor som håller på att drunkna. Alla är välkomna oberoende bakgrund, ålder, livssituation, religion, etnicitet eller uppväxt. Vårt arbete är att höra, se, bekräfta och älska. Och försöka hjälpa bära dem som inte orkar gå själva.

Heart Sthlms lokal ligger ett stenkast för ett av epicentret av skjutningarna i Sthlm.

Precis där vi ska vara – ett ljus i mörkret.

Flavia Perez
Verksamhetsansvarig
Heart Sthlm

© Copyright 2024 - Heart of Evangelism