Vi välkomnar Jonny Åbom, han kommer att arbeta med insamling.

X