Scrolla för alla händelser

En massiv väckelse väntar

Viktiga Händelser

Det Finns Hopp – Östersund

5 – 9 aug

Läs mer

Det Finns Hopp – Stockholm

17 – 22 aug

Läs mer

Det Finns Hopp – Göteborg

1 – 5 sep

Läs mer

Kommande händelser

Hillsong Norway
31 Maj
Läs mer
Sebastian Stakset med team
31 Maj
Kiruna
5-7 Juni
Läs mer
5-7 Juni
Tjörn
22 – 28 Juni
Läs mer
Sebastian med team
22 – 28 Juni
Östersund
5 – 9 Aug
Läs mer
Det finns hopp för ditt liv. Kanske har du aldrig haft en erfarenhet med Gud. Kanske har du aldrig riktigt trott att det det är något för dig. Vi är många som kände likadant. Som växte upp utan varken tro eller hopp. Men det var alltid något på insidan som saknades. Ett tomrum i hjärtat. Ångest, rädsla, fruktan, bitterhet, besvikelse och ensamhet var vana följeslagare i våra trasiga liv. Vissa av oss hade bra fasader, andra var fallfärdiga till både det yttre och inre. Men en sak hade vi alla gemensamt. Vi levde med smärta, en ekande tomhet som gjorde livet till en ganska grå och dyster tillvaro. Och vi trodde att det aldrig skulle förändras.
5 – 9 Aug
Stockholm
17 – 22 Aug
Läs mer
Det finns hopp för ditt liv. Kanske har du aldrig haft en erfarenhet med Gud. Kanske har du aldrig riktigt trott att det det är något för dig. Vi är många som kände likadant. Som växte upp utan varken tro eller hopp. Men det var alltid något på insidan som saknades. Ett tomrum i hjärtat. Ångest, rädsla, fruktan, bitterhet, besvikelse och ensamhet var vana följeslagare i våra trasiga liv. Vissa av oss hade bra fasader, andra var fallfärdiga till både det yttre och inre. Men en sak hade vi alla gemensamt. Vi levde med smärta, en ekande tomhet som gjorde livet till en ganska grå och dyster tillvaro. Och vi trodde att det aldrig skulle förändras.
17 – 22 Aug
Göteborg
1 – 5 Sep
Läs mer
Det finns hopp för ditt liv. Kanske har du aldrig haft en erfarenhet med Gud. Kanske har du aldrig riktigt trott att det det är något för dig. Vi är många som kände likadant. Som växte upp utan varken tro eller hopp. Men det var alltid något på insidan som saknades. Ett tomrum i hjärtat. Ångest, rädsla, fruktan, bitterhet, besvikelse och ensamhet var vana följeslagare i våra trasiga liv. Vissa av oss hade bra fasader, andra var fallfärdiga till både det yttre och inre. Men en sak hade vi alla gemensamt. Vi levde med smärta, en ekande tomhet som gjorde livet till en ganska grå och dyster tillvaro. Och vi trodde att det aldrig skulle förändras.
1 – 5 Sep